พัฒนาการเรียนรู้และระบบการศึกษา

พัฒนาการเรียนรู้และระบบการศึกษาให้เหมาะกับยุคสมัยใหม่

การศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและการปรับสมดุลในการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ต่างกัน การพัฒนาเรื่องของการเรียนรู้และระบบการศึกษาควรจะถูกสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับยุคดิจิตอล หรือยุคที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เราจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นศึกษาและให้ความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องของการศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถตามทันยุคดิจิตอลได้ โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสำคัญการเรียนรู้นอกตำราเรียนและการสร้างความเหมาะสมรวมไปถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาให้แก่เยาวชน

ความสำคัญของการระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน

เราต้องสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาในยุคปัจจุบัน ในปัจจุบันการศึกษาไม่ได้มีเพียงแค่การแข่งขันในระดับโรงเรียนแต่อาจต้องมองไปไกลถึงการแข่งขันทางด้านการศึกษาในระดับโลก เพราะยิ่งประเทศไหนให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาที่ทันสมัย ประเทศนั้น ๆ ก็จะมีแนวโน้มในการพัฒนาของคนรุ่นใหม่ให้ตามทันยุคสมัยได้มากยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้เป็นยุคของการแข่งขันทางเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ มีหลายประเทศที่มองการณ์ไกลไปถึงเรื่องของระบบการศึกษาที่จะส่งผลต่อประเทศโดยรวม เราจึงควรให้ความสำคัญและควรที่จะใส่ใจในการพัฒนาระบบการศึกษาในไทยให้มากที่สุด เพื่อให้ตามทันโลก

การศึกษาและการเรียนรู้นอกตำราเรียน

การศึกษาในการเรียนรู้นอกตำราเรียนเป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่การศึกษาในไทยอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดและอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของตัวเองในสมัยนี้ กระแสในการเติบโตของการเรียนรู้นอกตำราเรียนจึงได้มีการเติบโตเป็นอย่างมากและค่อนข้างได้รับความนิยมมากที่สุด การเรียนรู้ทั้งตำราเรียนสามารถให้อะไรที่เราต้องการได้หลายอย่างที่ในระบบการศึกษาไม่สามารถให้เราได้ เราทุกคนควรจะต้องสนับสนุนเรื่องของการศึกษาเป็นการเรียนรู้ในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นการแปลหนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ จากต่างประเทศให้มีเวอร์ชั่นภาษาไทยเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาอะไรใหม่ ๆ เป็นต้น

การให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างถูกต้อง

การให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาอย่างถูกต้อง แน่นอนว่าเราไม่สามารถยึดหลักการศึกษาแบบเก่า ๆ ได้ตลอดหลายสิบปี ถ้าหากว่าเราทุกคนต้องการให้ระบบการศึกษามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เราจึงต้องมีการเปิดใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดนอกกรอบ การเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ หรือ การมอบอิสระในเรื่องของการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น จึงถือว่าเป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาของระบบการศึกษา ตอนนี้ปัจจุบันระบบการศึกษาของไทยที่ยังยึดหลักแบบเดิม ๆ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทำให้เราตามหลังหลาย ๆ ประเทศและโดนทิ้งห่างไปไกลเรื่อย ๆ

แนวทางการพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนในปัจจุบัน เราอาจจะต้องมองให้เห็นว่าศักยภาพของเยาวชนไทยมีสูงมาก เพียงแต่ยังไม่มีอิสรภาพในการเรียนรู้มากเพียงพอและการใส่ใจในการพัฒนายังไปผิดที่ผิดทางอยู่ วันนี้เราจึงอยากมาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนที่เริ่มได้จากครอบครัว

  1. ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีการเรียนรู้นอกตำราเรียนมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นส่งเสริมในสิ่งที่เด็กสนใจ
  2. การส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ลดการปิดกั้นสร้างความเข้าใจและยอมรับในกรอบคิดของเด็กรุ่นใหม่
  3. การมอบอิสระในการจัดหลักสูตร เราไม่ควรกำหนดว่าเยาวชนควรเป็นแบบไหนแต่ควรให้คุณค่ากับทางเลือกที่เยาวชนสามารถเลือกเองได้

เริ่มต้นการศึกษาที่เปิดรับสิ่งใหม่มากยิ่งขึ้น

ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนมากมายของไทยได้รับการศึกษาที่เหมาะสม โดยการเปิดรับและการมอบอิสระในการเลือก การส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนอกตำราเรียน หรือ การส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทุกอย่างสามารถพัฒนาขึ้นได้หากเรามุ่งเน้นไปที่อนาคตมากกว่าการยึดหลักระเบียบเดิม ๆ เพื่อให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมากขึ้น