การเรียนระบบออนไลน์ของนักเรียน

การเรียนระบบออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษาปี 2022

ในการเรียนระบบออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ในประเทศไทย เรื่องตอนนี้เกิดสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายจึงทำให้ระบบออนไลน์นั้นจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้เรียนนั้นขาดช่วงในการศึกษามากเกินไปจึงมีการจัดเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และนำแพลตฟอร์มต่าง ๆ เข้ามาใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

การจัดการเรียนออนไลน์เกิดจากสาเหตุใดบ้าง

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เกิดโรคระบาดโควิด 19 ที่ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย และยังคงมีต่อเนื่องเรื่อย ๆ แถมยังมีนโยบายในการควบคุมโรคไม่ให้อยู่ในที่ชุมชนแออัดหรือที่มีจำนวนคนหมู่มาก ทางโรงเรียนและทางมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดมาตรการในการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ด้วยการใช้สื่อออนไลน์นั่นเอง 

เพื่อไม่ให้นักศึกษาหรือผู้เรียนนั้นขาดช่วงตอน จึงจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วย อีกทั้งสาเหตุที่ทำให้การเกิดการเรียนออนไลน์ขึ้นมานี้ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับบุคลากรภายในการศึกษา เพื่อให้ดำเนินอยู่ต่อได้และเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัว การศึกษาผ่านสื่อออนไลน์นั้นจึงเกิดขึ้นและมีอยู่เรื่อย ๆ ในตอนนี้นั่นเอง 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนระบบออนไลน์ที่นิยมใช้งาน

สำหรับโปรแกรมที่ทางโรงเรียนและทางมหาวิทยาลัยได้เลือกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อออนไลน์นี้ มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยทีเดียวที่ได้นำมาใช้งาน เราขอยกตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถพบเห็นได้หากคุณต้องทำการเรียนและศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ ก็จะมี 

  • Zoom ที่จะเป็นโปรแกรม video call กับคนจำนวนมาก ๆ ในคราวเดียว แถมยังมีการแชร์หน้าจอ ที่สามารถทำให้ผู้เรียนนั้นมองเห็นได้ครบเหมือนกันทั้งหมด 
  • Google Classroom โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่สามารถโพสต์ไฟล์ของ Google อีกทั้งยังสามารถทำข้อสอบภายในโปรแกรมได้อีกด้วย 
  • Microsoft Team เป็นโปรแกรมจากทาง Microsoft ที่สร้างรูปแบบออกมาคล้ายกับโปรแกรม Zoom โปรแกรมตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายจาก Microsoft มากกว่า
  • ระบบของทางมหาลัย e-learning ระบบนี้จะเป็นการสร้างเว็บไซต์จากทางมหาลัยทำขึ้นมาและมีองค์ความรู้และมีบุคลากรคอยบอกอยู่เสมอสามารถเรียนและทำข้อสอบภายในนั้นได้ 

ข้อดีของการเรียนระบบออนไลน์ในตอนนี้

สำหรับข้อดีของการเรียนระบบออนไลน์ บอกได้เลยว่าสามารถเข้าถึงการเรียนได้โดยที่ไม่ต้องออกไปจากบ้าน ผู้เรียนสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ก็เรียนได้ทั้งนั้น แถมยังมีความรู้จักเก็บสามารถเข้ามาอ่านและทบทวนได้อยู่ตลอด ทำให้นักเรียนและนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกด้วย บอกได้เลยว่าการเรียนออนไลน์ก็มีข้อดีเหมือนกัน 

อีกทั้งการเรียนออนไลน์ยังช่วยให้นักเรียนและนักศึกษา ได้อยู่บ้านทำกิจกรรมกับผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองนั้นได้เห็นถึงการศึกษาของลูกหลานที่กำลังเรียนอยู่นั้นว่าเป็นไปในทิศทาง ซึ่งผู้ปกครองสามารถแนะนำและสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียนได้อีกด้วย 

ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์มีอะไรบ้าง

หากเราพูดถึงข้อดีไปแล้วข้อเสียก็มีเช่นกัน ในเรื่องของการเรียนออนไลน์นี้หากใครที่กำลังได้เรียนหรือได้ศึกษาในระบบนี้แล้ว จะทำให้ผู้ที่เรียนนั้นขาดสังคมและขาดกิจกรรมที่สนุกสนานในช่วงนั้น ๆ ไป หากได้กลับมาเรียนออนไลน์อีกครั้งก็จะทำให้รู้จักกันช้าและไม่สนิทใจกันนั่นเอง

แถมยังต้องได้อยู่ที่บ้าน ทำให้เปลืองค่าไฟ และอาจทำให้ผู้เรียนนั้นรู้สึกอึดอัดใจ เพราะว่าต้องมีผู้ปกครองคอยมารบกวนและทำให้เห็นถึงการเรียนของเรา ซึ่งอาจจะไม่มีสมาธิและขาดความเป็นส่วนตัวไปได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วหากคุณชอบการเรียนแบบไหนก็สามารถเลือกได้ด้วยตัวเอง อยู่ที่ว่าหากคุณชอบเรียนออนไลน์ก็สามารถค้นหาช่องทางและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ตอบสนองที่ดีมากยิ่งขึ้น 

สรุปการเรียนระบบออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งนั้น

การเรียนออนไลน์บอกได้เลยว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย อยู่ที่ว่าผู้สอนและผู้จัดทำนั้นจะกลับแต่งให้เข้ากับการเรียนในตอนนี้อย่างไรนั่นเอง หากมีความตึงเครียดและเนื้อหาที่เยอะมากเกินไปก็จะทำให้ผู้เรียนนั้นไม่สนใจในเนื้อหา เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนั้น การเรียนออนไลน์จะใช้ได้ดีอย่างไรต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างควบคู่กันไปอีกด้วย จึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนออนไลน์นั่นเอง